W przypadku nieruchomości można spotkać się z opiniami praktyków, że przy inwestowaniu w mieszkania pod wynajem stopa zwrotu wynosi 6-8 proc. Oczywiście może ona być mniejsza, jeżeli nie mamy odpowiedniej wiedzy i praktycznego przygotowania, a przede wszystkim nie uda nam się nabyć atrakcyjnej nieruchomości.

Zalety inwestowania w nieruchomości

Obecnie na rynku spora grupa osób, które upodobały sobie nieruchomości jako przedmiot inwestowania. Chociaż wytrawni inwestorzy będą szukać bardziej atrakcyjnych inwestycji, to i tak nierzadko w ich portfelu właśnie nieruchomości zajmują ważne miejsce. Do głównych zalet, które często wymienia się przy inwestowaniu w nieruchomości, należą:

Zabezpieczenie kapitału – mówi się, że grunt jest wieczny, a same nieruchomości budynkowe czy lokalowe odpowiednio zarządzanie potrafią służyć przez dziesiątki, a nawet i setki lat. Nieruchomość przede wszystkim jest przedmiotem fizycznym, a nie wirtualnym, co ma miejsce przy obracaniu środkami na giełdzie czy w przypadku usług bankowych. Ta właściwość sprawia, że nieruchomości jako przedmiot inwestowania są uznawane za bezpieczniejszy środek.

Pasywny przychód – w przypadku zakupu nieruchomości pod wynajem lub dzierżawę mamy możliwość uzyskiwania ciągłych strumieni przychodów w postaci czynszu, niezależnie od jej całkowitej wartości, która w czasie może również wzrosnąć.

Zabezpieczenie kredytu – posiadanie nieruchomości zwiększa możliwość właściciela na zaciąganie kredytów, które może zabezpieczyć hipoteką na nieruchomości, uzyskując przy tym preferencyjne warunki kredytu/pożyczki. Kapitał uzyskany w ten sposób daje możliwość dokonywania kolejnych inwestycji.

Niskie ryzyko całkowitej utraty całego kapitału – właściwości fizyczne nieruchomości sprawiają, że ryzyko spadku jej całkowitej wartości do zera jest znikome, nawet w sytuacji gdy ulegnie znacznemu zużyciu. Dodatkowo nieruchomość można ubezpieczyć przed różnymi czynnikami, które mogły by doprowadzić do jej zniszczenia.

Zakup poniżej wartości – osoby chcące spróbować inwestowania w nieruchomości powinny w dużym stopniu skupić się na poszukiwaniu właściwego przedmiotu tej inwestycji. Często przy zakupie tego typu nieruchomości warto skorzystać z licytacji lub przetargów, można również znaleźć interesujące oferty na wolnym rynku.

Ulgi podatkowe i odliczenia – do końca 2013 roku obowiązywała ulga z podatku VAT dla osób samodzielnie budujących, obecnie osoby zainteresowane inwestowaniem w nieruchomości pod wynajem mogą skorzystać z szeregu odliczeń od przychodu, jeżeli rozliczają się na zasadach ogólnych. Jako koszty najczęściej wskazuje się między innymi: koszt remontu, odsetki od kredytu, amortyzację.

Właściwość funkcjonalna – wielu drobnych inwestorów, decydując się na zakup nieruchomości, bierze pod uwagę samą funkcję jaką spełnia ona w rzeczywistości, kierując się przy tym perspektywą zabezpieczenia rodziny, międzyczasie czerpiąc stałe przychody z czynszu.

Pomimo powyższych zalet należy pamiętać, że nieruchomości wymagają stałego zarządzania. Trudno tę cechę uznać jednoznacznie za wadę albo zaletę. Jeśli bowiem mamy do czynienia ze zwykłym administrowaniem nieruchomością, do którego zaliczymy poszukiwanie najemcy, rozliczanie czynszu i opłat, czy też dbanie o stan nieruchomości, to jest to na pewno obciążenie dla właściciela. Jednak możemy także skorzystać z usługi„Value Management”, która poprzez odpowiednie zarządzanie, pozwala zwiększyć nie tylko wartość nieruchomości, ale przez podniesienie jej standardu – przychody z czynszu. Wtedy, niezależnie od tego, jaki jest cel inwestowania w nieruchomości: czy zależy nam na większym czynszu czy na szybkim wzroście wartości i odsprzedaży nieruchomości, zarządzanie nieruchomością może być postrzegane jako zaleta, umożliwiająca wzrost wartości inwestycji.

Jako jeszcze jedną zaletę inwestowania w nieruchomości wskazuje się często ochronę przed inflacją. Należy przy tym pamiętać, że sama inflacja stanowi jeden z wielu czynników makroekonomicznych wpływających na ceny nieruchomości i może okazać się, że pomimo wzrostu inflacji, ceny nieruchomości będą spadać i odwrotnie.

Wady inwestowania w nieruchomości

Inwestorzy zainteresowani pomnażaniem swojego kapitału powinni pamiętać, że inwestowanie w nieruchomości ma też sporo wad. Jedynie od indywidualnych preferencji i akceptowalnego poziomu ryzyka zależy czy rynek nieruchomości z punktu widzenia inwestycyjnego uznamy za atrakcyjne czy nie. Na pierwszym miejscu trzeba wskazać, że udział na rynku nieruchomości wiąże się z barierą wejścia polegającą na koniecznym wysokim wkładzie finansowym (tzw. kapitałochłonność). Niezależnie od tego czy posiadamy kapitał własny czy obcy, zakup nieruchomości wiąże się z zainwestowaniem dużej ilości środków pieniężnych, co często staje się przeszkodą dla drobnych inwestorów. Do kolejnych wad inwestowania w nieruchomości zaliczymy:

Niepodzielność kapitału – środki, które zainwestowaliśmy w nieruchomość, trudno jest odzyskać częściowo, więc kapitał, który wyłożyliśmy na ten cel, podlega niejako całkowitemu zamrożeniu. W niektórych przypadkach można próbować dokonać podziału nieruchomości lub sprzedać udział w niej, jednak dotyczy to często nieruchomości gruntowych i budynkowych, rzadziej odrębnych lokali.

Mała płynność finansowa – jeśli już zdecydujemy się na wycofanie z inwestycji w nieruchomości lub będziemy potrzebowali po prostu odzyskać zainwestowanie środki, to niestety znalezienie nabywcy, który zapłaci preferowaną przez nas cenę wymaga sporo czasu: od kilku miesięcy do nawet kilku lat. Oczywiście będziemy mogli obniżyć cenę nieruchomości, co przyśpieszy znalezienie nabywcy, ale jednocześnie będzie się wiązać ze sprzedażą nieruchomości poniżej cen rynkowych i tym samym będzie oznaczać stratę dla inwestora.

Długi okres zwrotu z inwestycji – w przypadku nieruchomości pod wynajem, całkowity zwrot z inwestycji liczony przez inwestorów wynosi średnio około kilkunastu lat, w związku z tym inwestowanie na rynku nieruchomości jest często uznawane za inwestycje długoterminowe.

Ekspercka wiedza – działalność na rynku nieruchomości wymaga ogromnej wiedzy i znajomości obowiązujących przepisów prawa, oczywiście w przypadku braku odpowiednich kompetencji można skorzystać z usług biura pośrednictwa, które pomoże przy wyszukaniu właściwej nieruchomości pod inwestycję oraz będzie administrować nieruchomością w zakresie poszukiwania i weryfikacji najemcy, podpisywania umów oraz rozliczania najmu.

Jak można zauważyć inwestowanie na rynku nieruchomości nie należy do najprostszych, ale pomimo to nie brakuje ciągle zwolenników takiej formy inwestowania. Jeżeli nie posiadamy odpowiedniej wiedzy, a chcemy dokonać inwestycji w tym sektorze, warto podjąć stałą współpracę z firmą, która zapewni odpowiednie wsparcie na każdym etapie inwestowania.